malarbanan.jpg
Mälarbanan

Halleskogs har genom åren hjälpt både Trafikverket och diverse entreprenörer med TA-planer och polistillstånd kring arbetena med Mälarbanan. Vi kom in i projektet år 2014 i Kallhäll under Trafikverkets paraply. Numer hjälper vi Svevia med TA-planer för ledningsomläggningar inför de nya järnvägstunnlarna som Trafikverket skall låta bygga genom Sundbybergs Stad. Arbetena i Sundbyberg startade 2019 och pågår fortfarande. Området sträcker sig från Bällsta Å till Sturegatan.

(Trafikverket), 2014 - pågående

fredsgatan.jpg
Rosenbad

SFV renoverar Rosenbad åt Regeringskansliet. Byggledare är Forsen projekt som Halleskogs hjälper med ta-planer och polstillståndsansaökningar för byggetableringen.

(Statens Fastighetsverk)

gallerian.jpg
Sturegallerian

Halleskogs hjälper Skanska med planering / ta-planer och tillståndsansökningar för ombyggnation och ledningsarbeten runt kv Speglingens Backe 56.

2020 - pågående

rosenlundsparken.jpg
Rosenlundsparken

NCC började 2015 att utföra markarbeten för att förbereda området för framtida husbyggnationer. 2017 startade JM och Stockholmshem sina husprojekt i parken. JM’s hus hade inflyttning 2019, Stockholmshems projekt fortlöper än idag. NCC är kvar på platsen för att bygga om korsningar på Magnus Ladulåsgatan, utföra finplanering i parken och bygga nya lokalgator. Halleskogs har hjälpt samtliga entreprenörer att ta fram & ansöka om TA-planer och markupplåtelser, samt hållit en dialog med Stockholms stad och bussbolaget i området.

(Stockholms stad), 2015 - pågående

nacka-sodra.jpg
Nacka Södra

Nacka bygger en ny stadsdel och med Skanska som entreprenör. Vi hjälper till med TA-planer och planering.

(Nacka kommun)

forbifarten.jpg
Förbifarten, Vinsta Trafikverket

I Vinsta, Vällingby hjälper vi entreprenören Skanska att utföra ledningsomläggningar & bygga den nya trafikplatsen för Förbifart Stockholm. Halleskogs TA-planer & Etableringar AB ritar alla TA-planer, och vårt systerbolag Halleskog & Hansson Rental AB har hand om utställningar, skyltning, avstängningsmaterial och tillsyner.

FSE401 (Trafikverket), 2018 - pågående

evenemang.jpg
Evenemang

Våra tjänster har nyttjats vid evenemag som Stockholm bike, Red Bull flugtag, Goodsport mm.

ostermalmstorg.jpg
Saluhallen Östermalmstorg

Fastighetskontoret renoverar och bygger om Östermalmshallen. Halleskogs har hjälpt till med TA-planer och polistillståndsansökningar för att flytta ut saluhallen på Östermalmstorg, för ledningsomläggningar och hjälpt till med tillsyner. Vi har även bidragit med att bibehålla ett gott flöde för gående, cyklister och godstrafik.

(Fastighetskontoret), 2015 - pågående

sergelstorg3.jpg
Sergels torg

Trafikkontoret renoverade tätskiktet och Sergels Torg, Spårväg City förlängde spårvagnen från Kungsträdgården till T-centralen, samtidigt som AMF byggde om Gallerian och Fastighetskontoret renoverade Kulturhuset. Under perioden passade även många fastighetsägare på att renovera sina byggnader. Halleskogs hade i uppdrag att göra TA-planer och polisansökningar för alla projekten.

(Stockholms stad, Trafikförvaltningen, privata byggherrar), 2011-2019

Tveka inte att

Kontakta oss