Etableringar/
Polistillstånd

Ordningslagen säger att det behövs polistillstånd för den som vill använda offentlig plats till något annat än vad som sägs i detaljplanen.

Halleskogs söker polistillstånd för upplåtelser för containrar, hissar, bodar, mobilkranar, evenemang m.m. på allmän plats/mark. Även privata schakttillstånd och andra förenliga och nödvändiga tillstånd för uppdragsgivarens verksamhet.

Om du till exempel vill sätta ut bord och stolar utanför din restaurang, eller ställa en container ute på gatan för en vindsröjning, krävs polistillstånd. Polisen är tillståndsmyndigheten. Den som förvaltar marken kan variera, det kan vara trafikkontoret, staten eller privata fastighetsägare.


Avgifter etableringar PDF


Exempel på tillfällen när det behövs upplåtelsetillstånd/polistillstånd:

Containrar Hissar polistillst

Bodar, manskapsvagnar
Fasadställningar
Gångtunnlar
Byggutfarter
Evenemang
Mobilkranar
Sugbilar
Big bags
Kiosker

Tveka inte att

Kontakta oss