Schakttillstånd

Schakt i kommunens mark kräver ett så kallat schakttillstånd.

Mellan Trafikkontoret i Stockholms Stad och de ledningsdragande bolagen finns oftast avtal och allmänna anvisningar.

Ansökan skickas in i Stockholms Gatuwebb (för bolag med avtal med Stockholms Stad).

Är det en privat aktör krävs en ansökan om schakttillstånd i offentlig platsmark (privatschaktov) som skall skickas in till Trafikkontoret.

Hos Trafikverket kallas det ledningsärende.

Många av de närliggande kommunerna till Stockholms Stad använder isycase som ansökningsprogram för schakttillstånd och ta-planer.

Tveka inte att

Kontakta oss