ta-planer, markuplåtelser, schaktlov och avstängningsmaterial
TA-plan Ta - Material

Välkommen till Halleskogs!

Med Halleskogs som samarbetspartner blir projekteringen lättare och kostnadseffektivare. Vi har goda myndighetskontakter och vet vilka tillstånd som krävs för att projekten kan utföras på rätt sätt inom utlovad tid.

Halleskogs kunnande om lagens labyrint spar både tid och pengar. Du lämnar helt enkelt papperskrånglet till oss och använder tiden till det som du och ditt företag är bäst på. Halleskogs leder projekten snabbaste väg genom labyrinten, ordnar alla nödvändiga tillstånd, upprättar etablerings- och TA-planer och söker polistillstånd när det behövs. Planeringen blir hållbar och säker med Halleskogs.

Kontakta oss

Halleskog sköter tillstånden

Vi på Halleskogs hjälper er med tillståndsansökningar i form av ta-planer, polistillstånd, schaktlov Ltf-Ansökningar, dispenser m.m. Vi kan även erbjuda en helhetslösning genom systerbolaget Halleskog&Hansson Rental AB.

Staden tillhör oss alla och nästan alla platser utomhus i Stockholms stad där allmänheten kan röra sig är offentlig plats: trottoaren, torget och parken. Även en del ytor inomhus är offentlig plats, till exempel passager i inomhusgallerior. Om en offentlig plats skall användas till något annat än vad som sägs i detaljplanen behövs polistillstånd.

Halleskogs sköter tillståndsansökningar och upprättar trafikanordnings- och APD-planer för entreprenörer inom branscher som vatten och avlopp, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, renoveringar av fastigheter gator och nybyggnation av fastigheter gator m.m.

Våra tjänster

Tveka inte att

Kontakta oss